Токен VARCH і його роль в проєкті InvArch Network

Вітаю усіх! Напередодні я вам розповідав про такий проєкт як InvArch Network якщо ви не читали цю статтю, то рекомендую вам з нею ознайомитись. А зараз хочу вам детальніше розповісти про токен проєкту та як його можна буде застосовувати.

І так токен VARCH буде грати важливу роль в усій екосистемі проєкту він буде виступати як засіб обміну цінностями та необхідний для виконання різних функцій, таких, наприклад, як оплата зборів за газ, участь в управлінні та створення наборів інтелектуальної власності.

Спочатку буде викарбувано 1 мільярд токенів VARCH. Проте токен VARCH за своєю природою є одночасно інфляційним, і дефляційним токеном.

Розподілення токена VARCH буде виглядати наступним чином:

  • При генезисі, $VARCH токени будуть розподілені наступним чином;
  • Seed Раунд: 7% (70,000,000 $VARCH), токени блокуються на 24 місяці з першим розлоком через 3 місяці й рівними розлоками в інші місяці з 4 по 24.
  • Стратегічний Раунд: 10% (100,000,000 $VARCH), токени блокуються на 12 місяців з першим розлоком через 3 місяці та рівними розлоками в решту місяців з 4 по 12.
  • Нагороди за парачейн краудлоуни: 20% (200,000,000 $VARCH), токени блокуються на 12 місяців з першим розлоком через 1 місяць і рівними розлоками в решту місяців з 2 по 12.
  • Розвиток Екосистеми: 10% (100,000,000 $VARCH), токени блокуються на 12 місяців з першим розлоком через 1 місяць і рівними розлоками в інші місяці з 2 по 12.
  • Розвиток ком’юніті: 15% (150,000,000 $VARCH), токени блокуються на 12 місяців з першим розлоком через 1 місяць і рівними розлоками в інші місяці з 2 по 12. З цих 15% на розвиток ком’юніті, 10% (100,000,000 на нагороди Амбасадорам у Програмі Амбасадорів InvArch. ~3.5% (~35,000,000 $VARCH) призначені для ексклюзивного токенсейлу всередині ком’юніті по вайлисту, перед проведенням краудлоуну.
  • Скарбниця InvArch: 20% (200,000,000 VARCH), будь-який вестинг залежить від наявності або відсутності причин виймати $VARCH із цього системного фонду.
  • Команда та Адвайзори: 8% (80,000,000 $VARCH), токени блокуються на 4 роки з першим розлоком через 1 рік і рівними розлоками в наступні місяці.
  • Інтеграція Модуля: 10% (100,000,000 $VARCH), токени тягнуться на 12 місяців з першим розлоком через 1 місяць і рівними розлоками в решту місяців з 2 по 12.

Як бачите, сам токен буде активно застосовуватись в усій екосистемі проєкту, а сама токеноміка проєкту має хороші основи для розподілу токенів.

Сайт InvArch, Discord InvArch, Telegram InvArch

--

--

--

I love crypto

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sofiia

Sofiia

I love crypto

More from Medium

InvArch Network and its prospects

Internet Humans — perks and special roles!

Sixty-Four Squared: The Ultimate Pixel Art NFT

Cross Chain Authentication and the Future with InvArch.