Джон Пул, керівник спільноти та розвитку бізнесу в Oasis

Який твій досвід?

У цьому посібнику ми розглянемо ключові відмінності між децентралізованою біржою та централізованою біржою, як DEX керують нагородою, а також вплив, який вони, за прогнозами, матимуть на DeFi та фінанси в цілому.

Представляємо YuzuSwap: справедливий, швидкий і масштабований DEX

В Oasis раді представити солідний фонд Oasis Ecosystem Fund у розмірі 160 мільйонів доларів. Фонд Oasis Ecosystem, який підтримується провідними фахівцями в галузі, допомагає засновникам і проектам розвивати мережу та екосистему Oasis.

Наше щомісячне оновлення всіх технічних питань

Оновлення гаманця

Універсальний ParaTime із підтримкою конфіденційності для мережі Oasis вже тут. Почни будувати вже сьогодні .

Sofiia

I love crypto

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store