Axelar Network сполучний міст між блокчейнами!

Всім привіт сьогодні хочу розповісти вам про один проєкт під назвою Axelar Network. Навіщо потрібен такий проєкт? В чому полягає його ідея? І які перспективи він має?

Давайте почнімо послідовно, а саме з того що це за проєкт такий?

Axelar Network це масштабована платформа кросс-чейн комунікації. Творці платформ-блокчейнів можуть використовувати його для безперешкодного підключення своїх блокчейнів один між одним. Розробники додатків зможуть вибрати найкращий блокчейн для розміщення своїх додатків та використовувати міжмережні протоколи зв’язку Axelar для блокування, розблокування та передачі активів, а також для зв’язку з програмами, створеними на інших платформах. Поєднуючи децентралізовані програми з кількома екосистемами блокчейнів, платформа Axelar дає користувачам можливість взаємодіяти з усіма програмами екосистеми безпосередньо зі своїх гаманців

Тобто грубо кажучи є програми в різних екосистемах і їм потрібно якось взаємодіяти одна з одною, але щоб вони могли взаємодіяти їм потрібен з’єднувальний міст ось тим мостом і буде Axelar Network.

Також Axelar Network пропонує багато переваг на фоні інших кросс-чейн рішень, наприклад таких як :

  • Для розробників блокчейнів: можливість легко підключати свої платформи до решти блокчейнів екосистеми. Для підключення до мережі необхідно налаштувати лише вхідний обліковий запис.
  • Для розробників децентралізованих додатків: вони зможуть розміщувати свої програми де завгодно, блокувати, розблокувати, передавати активи,
    та спілкуватися з програмами в будь-якому іншому ланцюжку через CTP API.
  • Для користувачів: користувачі зможуть взаємодіяти з усіма програмами екосистеми прямо зі своїх гаманців

Ідея цього проєкту очевидна і дуже перспективна оскільки різних блокчейнів з кожним роком все більше і більше і було б чудово якби був якийсь універсальний міст, який міг би з ними всіма взаємодіяти.

Так вважають і багато топових фондів таких, наприклад як Polychain Capital, Coinbase Ventures, Binance та інші які інвестували в ідею Axelar Network,

І як ми можемо бачити в Axelar є все для того, щоб стати наймасштабнішою кросс-чейн платформою яка має відмінну команду, чудових партнерів і перспективну ідею.

Слідкуйте за проєктом в Discord, Telegram, Twitter, вебсайт

--

--

--

I love crypto

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sofiia

Sofiia

I love crypto

More from Medium

Launching nodelogs.link

ALL ABOUT “UMEE CROSS CHAIN” https://www.umee.cc/

Minting on Polygon mainnet

Case Study: Exploiting Irregular NFT Distributions — aka How We Could Have Won CryptoShack